Celní deklarace

Celní služby poskytujeme již od roku 2007. Jsme držiteli povolení zjednodušeného postupu (schválený příjemce, vývoz, volný oběh).

Svým zákazníkům nabízíme zajištění celního dluhu vůči státu. Náš tým deklarantů s více než 15 letou praxí je schopen poskytnou kvalitní poradenství v oblasti celní problematiky, ať už je Váš obor podnikání jakýkoliv. V případě zájmu Vám zpracujeme data pro celní řízení a poskytne tyto služby:

DOVOZ a VÝVOZ zboží:

 • ukončení režimu tranzitu pomocí zjednodušeného postupu (popř. klasicky se zastupováním na celním úřadě)
 • zpracování veškeré dokumentace pro celní řízení a následně vyřízení na celním úřadě
 • zajištění Vašeho celního dluhu
 • vystavování elektronických celních prohlášení
 • vystavení deklarace celní hodnoty zboží a následné propouštění do navrženého celního režimu
 • jednání a zastupování zákazníků před celním úřadem v případě fyzické celní kontroly, správních řízení, zpracování dokumentace, povolení, prohlášení, žádostí aj.
 • schválené dočasné sklady pro opakované uskladnění zboží
 • při vývozu odbavení zboží s klasicky na celním úřadě anebo s využitím zjednodušených postupů, vystavení dokladu o původu zboží (EUR1, A.TR, Certificate of origin)
 • celní odbavení zboží do režimu vývoz v rámci celé České republiky bez omezení působnosti

INTRASTAT

Intrastat musí vykazovat právnické anebo fyzické osoby, které jsou registrovány v ČR k DPH a jejichž dovoz anebo vývoz zboží z anebo do Evropské unie dosáhl částky 8.000.000 Kč/rok. To platí zvlášť pro vývoz a zvlášť pro dovoz zboží.

Svým zákazníkům nabízíme:

 • registraci u místně příslušného celního úřadu k vykazování Intrastatu
 • příprava, zpracování a vyhotovení pravidelných výkazů pro Intrastat
 • odesílání řádného, jednorázového, opravného anebo negativního hlášení na CÚ v elektronické podobě
 • zastupování zákazníka při jednání s celními orgány
 • poradenství v oblasti Intrastatu